גבעת עדה

גבעת-עדה נוסדה בשנת 1903 על-ידי 8 משפחות שהניחו את אבני היסוד למושבה יהודית, ליד שרידי הכפר הערבי מראח.
המושבה נקראת על שם עדלאידה (עדה) אשת הנדיב הידוע בנימין אדמונד רוטשילד.

תקופות קשות עברו על המתיישבים הראשונים. התנכלויות ומעשי-שוד, הרג וחטיפת תושבים, שריפת שדות, עקירת עצים וגניבת פרי היו מנת חלקם של קומץ התושבים. בצד צרות אלו, היו גם צרות היום-יום כמו חוסר במים וחשמל.

עם קום המדינה, הוקמה בישוב מועצה מקומית שהחלה לטפל בפיתוח הישוב ובקליטת עליה. המועצה אחראית לתפקודן של מחלקות החינוך, הרווחה, הגזברות, התברואה, הועדה החקלאית ובטחון. כן חברה המועצה באיגוד ערים: חינוך, וטרינרי, איכות הסביבה וכיבוי-אש.

במשך כל השנים השכילו פרנסי הישוב להיות קשובים לרצון התושבים שהיו מעורבים בחיי הקהילה בשנים האחרונות ידעה גבעת-עדה עדנה בנושא בניית מוסדות ציבור ופיתוח מערכת החינוך ברמה גבוהה מאוד. מערכת החינוך מקיפה את מעון הילדים של נעמ"ת, 4 גני-ילדים, 2 בתי-ספר יסודיים ובית הילדים של המפעל להכשרת ילדי ישראל. תלמידי גבעת-עדה מחטיבות הביניים ומעלה לומדים בבית-הספר המקיף "אורט השומרון" בבנימינה. כמו-כן מקיפה מערכת החינוך והתרבות את המרכז הטיפולי- הפסיכולוגי, הספרייה, המתנ"ס המרכז את כל חוגי העשרה, בית גיל הזהב המחבק ומטפח את קשישי הישוב בחוגים, ארוחה חמה וטיולים.

המועצה מפעילה בריכת שחייה ומטפחת גנים ציבוריים. במושבה 5 בתי-כנסת ושתי מקוואות לנשים ולגברים. בגבעת-עדה קיימות שתי קופות חולים: כללית ומאוחדת ותחנה לבריאות המשפחה.

כתוצאה מכך שאין מפעלי תעשייה בגבעת-עדה, נהנים התושבים מאיכות חיים גבוהה וכך יצא שימעה של גבעת-עדה למרחוק ורבים מתדפקים על שעריה.

השטח הבנוי של המושבה 2,500 דונם. המושבה מונה כ- 750 משפחות הכוללות כ- 2,400 תושבים. עוטפים את המושבה 8,000 דונם אדמות חקלאיות היוצרים חגורה ירוקה של מטעים וכרמים.

תושבי גבעת-עדה רוצים להמשיך ולחיות במושבה ירוקה ואיכותית והמועצה תעשה הכל לשאוף שהצביון החקלאי, השקט והאינטימי יישמר.

לגבעת-עדה שורשים עמוקים ואיתנים המצמיחים פריחה ועתיד מבטיח.

(הוכן על ידי הרשות המקומית גבעת-עדה)

גבעת עדה