פרדיס

רקע כללי

הכפר פרדיס נבנה בשנת 1600, השם פרדיס בא מהמילה שפירושה גן עדן (פרדוס) וזאת בגלל האדמה הטובה, הכרמים ושפע הפירות. הישוב פרדיס נשען על שני צירי תחבורה מרכזיים. מצד מערב גובל בדרך מספר 4 (חיפה-ת"א) ומצד מזרח גובל בדרך ואדי מילק - דרך מספר 70.

אוכלוסייה

כיום מונה הישוב פרדיס כ- 9,000 נפשות וכמחצית מהאוכלוסייה מעל גיל 18. בתי המגורים הינם בני 3-4 קומות בצפיפות של כ- 8-10 יחידות דיור לדונם. מרבית התושבים בכפר הם שכירים ומשתכרים מעבודות חקלאות ומעבודה במפעלים בישובים סמוכים.

מבנה אורבני

כמבנה אורבני הישוב פרדיס מורכב היום משני חלקים: החלק הראשון הינו הישוב הקיים והבנוי אשר נבנה במשך השנים וניזון ממערך דרכים ושבילים צרים וישנים. במתחם זה חלה תכנית המתאר ש/391 המייעדת את רב השטח כאזור מגורים צפוף ואזור מגורים ב'.

גבעת-פרדיס

מדובר בפרוייקט יחיד במינו של בנייה עצמית האמור להקל במצוקת הדיור הקיימת בישוב מזה מספר שנים. התכנית משתרעת על שטח של כ- 500 דונם ואשר כוללת מגורים, שטחי-ציבור, אתרים למבני-ציבור ודרכים. לפרוייקט זה הוכנו תכניות מפורטות, תכניות בינוי ותשתיות

במשך השנים 1998-2001 בוצעו עבודות פריצת כבישים והנחת תשתיות ביוב, מים וניקוז, הכנות וחציות לחברת חשמל ובזק. הגבעה כיום הינה בשלבי מימוש בנייה ותהווה אתר בנייה למשך כ- 5 שנים לפחות. הבנייה בגבעת-פרדיס הינה בנייה רוויה בצפיפות של 4 יחידות דיור למגרש ששטחו 600 מ"ר - 4 קומות בנייה . הועדה המקומית בתיאום עם הרשות המקומית תסייע לכל התושבים והמתכננים לקידום מימוש הזכויות והוצאת ההיתרים ככל שניתן. יש צורך דחוף להכין תכנית אב לישוב ותכניות מפורטות שיתנו מענה לצרכים של הישוב כולל הרחבת פרויקט גבעת-פרדיס ע"מ להשלים את פתרון בעיית מצוקת הדיור, פתרון לפינוי מטרדים מתוך הישוב, אזור מלאכה ומסחר וכיו"ב.

(הוכן על ידי הרשות המקומית פרדיס)

פרדיס