דבר יו"ר הוועדה


זכות גדולה נפלה בחלקי להיבחר לתפקיד יו"ר הוועדה לתכנון ובנייה "יישובי הברון" ולשרת בשליחותי זו ציבור גדול ויקר

אשר בחר להתגורר בישובים המקסימים זכרון יעקב, פארדיס, אור עקיבא, ג'אסר א-זרקא ובנימינה גבעת- עדה.

לוועדה תפקיד חשוב מעין כמותו בפיתוח מרחב התכנון כחלק מהמשימה הלאומית בצד שמירה על מאפייניו הייחודיים 

.של המרחב והזהות של כל אחד מהיישובים

הוועדה בראשותי חורטת על דגלה את השירות ללקוחותיה ותפעל לתת את המענה המיטבי והמקצועי לטובת קידום התכניות המוגשות לה תוך מתן שירות אדיב כמצופה מאתנו שליחי הציבור 

אנא ראו בי כתובת אישית לכל פנייה, הצעה לשיפור ואף לביקורת בונה

המייל שלי מופיע באתר הוועדה


שלכם בברכה 

אלי אבוטבול, עו"ד

יו"ר הוועדה לתכנון ובנייה 

יישובי הברון

דבר יו"ר הוועדה