דבר יו"ר הוועדה


ועדת "יישובי הברון" הינה ועדה מרחבית לתכנון ובנייה המאגדת בתוכה את היישובים:

אור עקיבא, בנימינה-גבעת עדה, ג'אסר א-זרקא, זכרון יעקב ופרדיס.

מנעד היישובים הכוללים בין היתר עיר, מועצה מקומית ומושבה והפסיפס האנושי המגוון של אותם יישובים מבטיחים תנופה, התחדשות ופיתוח באזור זה.

מאז כניסתי לתפקיד, החלטתי להניף את דגל השקיפות והנגישות לציבור. חובתה של ועדה הדנה באופן שוטף בבקשות בנייה רבות ובהתוויית מדיניות תכנון, היהנ להיות בקשר ישיר עם תושביה ועם הפנים לציבור.

באתר האינטרנט שלנו ניתן לעקוב אחר המידע המתעדכן באופן שוטף ואף לקבל טפסים רלוונטיים, ללא צורך בהגעה למשרדי הוועדה.

לסיום, חשוב לי לציין כי פיתוח היישובים , בניית מבני ציבור חדשים, הקמת תשתיות יעילות והרחבת השטחים הירוקים הם  חלק אינטגרלי מעבודתה של הועדה הפועלת ללא לאות לרווחתם של התושבים באזור זה.

אני בטוח כי באמצעות עבודה פוריה ומשותפת נוכל יחדיו להצעיד יישובים אלו לפסגות חדשות.

 

זיו דשא

יו"ר ועדת המשנה

דבר יו"ר הוועדה