​​​​​​​​​​​​​ברוכים הבאים

לאתר ההנדסי החדש של הוועדה המרחבית לתכנון ובניה - יישובי הברון.

  • אתר האינטרנט מאפשר שליפת מידע ממאגרי המידע הממוחשבים בוועדה בנושאי תכניות בנין עיר, רישוי-בנייה וישיבות הוועדה, בשילוב יכולת צפיה במערכת מידע גיאוגרפית. 
  • כמו-כן יוצג מידע אודות הוועדה, תפקידיה ונוהליה וכן סקירה על יישובי הוועדה.
    בשלב זה אין להשתמש במידע לצורך קבלת החלטות ו/או מתן מידע לציבור.
  • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במקור. הוועדה המרחבית אינה אחראית לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת, פגם והנוסח המחייב הינו הנוסח המקורי המצוי ברשות ו/או ברשומות הרשמיות של מ"י.  

 

 

חדשות ועדכונים