תנאי שימוש ופרטיות

תנאי שימוש

המידע המוצג באתר הוועדה המרחבית לתכנון ובניה יישובי הברון ("הועדה") הינו בבעלות הוועדה לפי דיני זכויות יוצרים ולפי הדין הישראלי והאמנות הבין לאומיות, וזאת כל עןד לא צויין כי זכויות היוצרים בבעלות גורם אחר.

המידע- לרבות תמונות, טקסטים, מפות, מלל, גרפיקה, יישומי תכנה

הועדה מתירה שימוש בחומר המצוי באתר האינטרנט שלה, ובלבד ויהיה שימוש הוגן, וכן חובת ציון מקור החומר, אין לעשות שימוש לא הגון בחומר באתר, אין לסלפו, לפגום בו או לעשות כל שימוש אשר עלול לפגוע במעמדה ובשמה של הוועדה.

אחריות

החומר מוצג באתר כפי שהוא, ואין לוועדה כל אחריות לחומר המוצג באתר, ככל ואין הוראה מפורשת בדין, והועדה לא תישא בכל אחריות או נזק שייגרם למשתמש או לכל גורם שייעשה שימוש בחומר המוצג באתר, וזאת ככל ולא קיימת הוראה מפורשת בדין.

נזק- בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות נזק שייגרם כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר, או מכל שימוש שנעשה באתר, לרבות הורדת תוכנות, קישורים, יישומונים.

המשתמש נושא באחריות הבלעדית לאופן השימוש שהוא עושה באתר או בשירות או במידע המוצג באתר

ככל וקיים סתירה בין מידע המוצג באתר לבין מידע המתפרסם בפרסום רשמי של הוועדה ייגבר הפרסום הרשמי, לרבות פרסום או מידע תכנוני שניתן על ידי נציג מקצועי של  הוועדה.

קישורים

הוועדה אינה אחראית לקישורים המצויים באתר לאתרים אחרים, ואין בין הועדה לבין בעלי האתרים האחרים יחסים משפטיים או מסחריים, ואין הועדה אחראית לתוכן החומר המצוי באתרים האחרים לרבות בפרסומים הקיימים באתרים אלו.

פניות דרך האתר

ניתן לפנות לוועדה דרך האתר, וזאת בכפוף למסירת פרטים מלאים, והוועדה תהיה רשאית למסור תשובות באמצעות דואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת.

הצהרת פרטיות

הוועדה מתחייבת לשמור על פרטיות המשתמש באתר, והוועדה מציעה מידע ושימוש הקהל הרחב  דרך האתר

הוועדה מזמינה את הקהל להעיר הערות בקשר להצהרת הפרטיות, ולפנות באמצעות יצירת קשר

 איסוף מידע

הוועדה עשויה לאסוף מידע אישי של הגולשים באתר, לרבות שם, כתובת, טלפון, דואר אלקטרוני, וזאת רק כאשר המידע נחוץ למען אספקת שירות או אבטחת השירות.

הוועדה אוספת מידע גם לגבי חומרה ותוכנה במחשב, כולל כתובת IP , סוג דפדפן, זמני גישה, לצורך הפעלת שירות, אספקתו אבטחה וכן לצרכי סטטיסטיקה כללית.

הוועדה תדגיש כי היא אינה אחראית להצהרת פרטיות של אתרים או קישורים הקיימים באתר הוועדה.

המידע נאסף רק לצורך אספקת השירות ואבטחתו, והוועדה לא עושה שימוש מסחרי במידע הנאסף באתר

המידע אותו אוספת הוועדה ייחשף רק כאשר תידרש לכך על פי חוק או כשתסבור כי יש צורך לגלות את המידע כדי להגן על זכויותיה ו/או קנייניה, או בנסיבות דחופות.

אבטחת מידע

הוועדה מחויבת להגן על המידע באתר, לרבות המידע שמסופק על ידי המבקרים באתר, והיא משתמשת בטכנולוגיות מתקדמות להגנה על המידע

תנאי שימוש ופרטיות