בהמשך להנחיית מינהל התכנון בתאריך 5/3/17 הוועדה עוברת לרישוי זמין.

תאריך: 01/03/2017

​​​