רשימת העיתונים המקומיים לפרסום הקלות ו/או הודעה לשימוש חורג

תאריך: 08/01/2017

לכל המעוניין!

להלן רשימת העיתונים המקומיים בהם יש לפרסם הקלות ו/או הודעה לשימוש חורג, וזאת בהתאם להוראות חוק התכנון והבניה ותקנותיו:

  • עיתון הגפן
  • מגזין המושבה
  • כל זכרון
  • כל הפרדס

בנוסף, יש לפרסם בעיתוני בוקר וערב נפוצים. בישובים פרדיס וג'סר אל זרקא, יש לפרסם בעיתון בשפה הערבית
כול אלערב, וכן בעיתונים בוקר וערב נפוצים.