חופשת קיץ

תאריך: 06/08/2019

​לכל תושבי ומתכנני מרחב הוועדה,

אנו מבקשים להביא לידיעתכם כי בין התאריכים 18/8/19-29/8/19 משרדי הוועדה יהיו סגורים בחופשת הקיץ.

תורנות פיקוח ורישוי יהיו במשך תקופה זו.