החלטות ולנתע מס 633 מיום 25.6.19 - תכנית מתאר כוללנית זכרון יעקב

תאריך: 04/07/2019