לכל מגישי ההצעות במכרז לתפקיד תובע הוועדה המרחבית 2/2019

תאריך: 10/03/2019
במסגרת ביטול מכרז מס'  2019/ 2  מציעים שהשתתפו במכרז הנ"ל  מוזמנים להגיע לוועדה לקבל חזרה את מעטפת ההצעה שהוגשה על ידם .